…dan stabil. Buka minda dan cuba lihat daripada perspektif baru sebab-sebab utama kita perlu memiliki insurans. Jangan sayangkan duit untuk membeli perkara yang tidak berfaedah, sebaliknya belilah insurans untuk kelansungan…

…berciciran” namun, kita tidak belajar darinya. Itulah masalah seseorang yang tidak fokus. Mengapa masalah ini berlaku? Ini kerana manusia mempunyai lebih 30,000 fikiran yang berlegar dalam minda sehari. Terlalu banyak…

…yang tersendiri. Misalnya, bagi Zakat Pendapatan, Perniagaan, Wang Simpanan, Saham dan Emas, nisabnya adalah nilaian 20 mithqal (85 gram emas). Manakala nisab bagi Zakat Pertanian adalah 5 wasaq (atau awsuq)….