…mempunyai pendapatan bercukai kurang dari RM 35000 Bayaran fitrah/zakat (mengikut jumlah yang dikeluarkan) Dalam contoh Ramli di atas, sekiranya beliau membayar zakat RM 1500/setahun, maka beliau layak mendapat rebat cukai…