…mengurangkan beban membayar cukai yang dikenakan secara sekaligus. Sebagai contoh kes Ramli di atas, sekiranya majikan beliau membuat PCB sebanyak RM 70/bulan, maka jumlah PCB setahun Ali adalah RM 840….

…yang mahu melakukan semak baki simpanan koperasi tentera online, maaf cara ini masih tidak disediakan buat masa ini. Hanya ada perkhidmatan secara sms seperti yang ditunjukkan di atas sahaja. Pihak…