…Rumah Selangorku? Harga rumah Selangorku adalah tidak melebihi RM250,000.00 seunit termasuk 6% cukai GST bergantung kepada jenis, keluasan, lokasi dan kemudahan-kemudahan tambahan yang disediakan. Berapakah keluasan Skim Rumah Selangorku? 1….

…(Terhad) 21. Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji Amaun : 3,000 (Terhad) 22. Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Amaun : 250 (Terhad) aman palestin pengecualian cukai

…syarikat anda ada membayar cukai perniagaan. TIPS PEMOHONAN PINJAMAN BANK (KERETA) Kereta yang layak untuk pinjaman Bank adalah kereta yang berusia 10 tahun mengikut tahun pengeluaran/dikilangkan/dibuat dan bukannya tahun pendaftaran….

…atau simpanan untuk mengutip pembayaran atas pinjaman yang ingkar tanpa memfailkan tuntutan mahkamah atau penghakiman terlebih dahulu. Kebiasaannya anda telah memberi autoriti kepada pihak pemiutang semasa manandatangani surat perjanjian. Setelah…

…terkini untuk gaji tunai. 5. Buku bank atau penyata bank (untuk tujuan pengesahan). 6. Borang BE dan Resit pembayaran cukai (pilihan). Bekerja Sendiri/Berniaga 1. Kad pengenalan. 2. Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat…

…adalah seperti berikut: Caj di dalam gambar ini masih belum termasuk 6% caj GST bersamaan 6 sen setiap transaksi. Walaupun begitu ianya masih berbaloi dan menjimatkan masa anda untuk urusan…

  • 1
  • 2