Kewangan

…ditetapkan adalah tidak kurang RM 50.00 dan tidak melebihi RM 5000.00 sebulan. Walaubagaimanapun, dana yang dicarum adalah dari gaji individu itu sahaja, dan majikan tidak perlu mencarum. 5. Keluarkan Wang…

Kewangan, Pelaburan

…Contohnya: Pendapatan bulanan Ali ialah sebanyak RM 3000, maka jika dikira, jumlah pendapatan tahunan Ali ialah RM 36000 (RM 3000 × 12 bulan = RM 36 000) Maka jumlah pendapatan…