…Rekod CCRISS boleh diambil di Bank Negara Malaysia. Sila layari www.bnm.gov.my untuk maklumat lanjut. Kali ini Pakar Wang tidak bercerita detail berkenaan rekod CCRISS. Rekod CTOS Manakala satu lagi perkara…

…penginapan dan pengeluaran menyelesaikan pinjaman pendidikan. Had Pengeluaran Yuran Pengajian atau seluruh Akaun 2 (Yang mana lebih rendah) Maklumat Tambahan Individu boleh memohon pengeluaran bagi setiap semester ataupun tahun akademik….