bank koperasi ketiga terbesar di Malaysia. Bagi yang masih belum mendaftar sebagai Ahli Koperasi bolehlah membuat pendaftaran segera. Untuk pertanyaan sila semak di bawah ini : Wisma Koperasi Tentera No…

…di Perak. Salinan kad pelajar. Salinan penyata akaun bank pelajar. Salinan Surat Pengesahan Bermastautin/ Surat Kematian dan Surat Bercerai (jika berkaitan). Salinan Laporan Polis / Laporan Perubatan Penyata pendapatan (isirumah)…

…pelajar. Salinan penyata akaun bank pelajar. Salinan Surat Pengesahan Bermastautin/ Surat Kematian dan Surat Bercerai (jika berkaitan). Salinan Transkrip Keputusan Peperiksaan Terkini Penyata pendapatan (isirumah) bapa & ibu / penjaga…

…Draf bank, cashier’s order, dan dokumen lain yang mempunyai fungsi yang serupa di mana tempoh sah lakunya telah luput Cagaran dan deposit apabila tujuan wang itu dikutip telah tercapai; Pemiutang…

…( PBT ) yang sah Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan ( jika berkenaan ) Salinan Penyata Akaun Bank Individu untuk 1 bulan terkini Salinan salah satu Bil Utiliti terkini…

…diiktiraf. Salinan dokumen pendaftaran SSM/ sijil profesional/ pendaftaran Kementerian Kewangan (sekiranya ada). Salinan penyata kewangan/penyata bank. Gambar perniagaan (sekurang-kurangnya 3 gambar). Salinan perjanjian sewa premis/tanah. Apa-apa dokumen yang berkaitan dengan…