…penting dalam merencanakan pengurusan kewangan seseorang. Apakah antara sebab-sebab kita sering mendengar permasalahan disebabkan kekurangan wang di hujung bulan? Di antara kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan adalah seperti berikut: Tiada perancangan…

…kerana diberhentikan kerja, dibayar separuh gaji/pendapatan berkurangan atau diarah bercuti tanpa dibayar gaji. OKU yang bukan kakitangan kerajaan. JUMLAH BANTUAN DAN CARA PEMBAYARAN Jumlah bayaran yang akan diberikan adalah sebanyak…