…dan kesejahteraan kumpulan sasar seperti OKU dan ibu tunggal dengan memperuntukkan peruntukan sebanyak RM108 Juta. Melalui peruntukan ini, dijangka lebih 300,000 OKU dan ibu tunggal yang tersenarai di bawah Jabatan…

…dipohon (klik pada jawatan yang ingin dipohon) dan baca syarat-syarat yang ditetapkan. Pemohon TIDAK PERLU menghantar sebarang cetakan maklumat yang telah diisi melalui Sistem e-recruit kepada Pihak Bahagian Sumber Manusia…