…tujuan rundingan. Antara topik yang akan dibincangkan ialah pengurangan kadar bayaran mengikut kemampuan penghutang serta lanjutan tempoh bayaran yang boleh dibuat. Sekiranya kedua-dua belah pihak berjaya mencapai satu persetujuan bagi…

…perlu melengkapkan Borang Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan BORANG A1 – contoh untuk rujukan di bawah Pilih tempoh pembaharuan perniagaan yang diinginkan antara 1 sehingga 5 tahun. Anda perlu membuat pembayaran mengikut

…Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia (SPR) ditubuhkan pada 4 September 1957 mengikut Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan. Dasar Suruhanjaya Pilihan Raya adalah untuk memelihara, menyelia dan mengekalkan proses demokrasi di negara ini melalui…