…kerana diberhentikan kerja, dibayar separuh gaji/pendapatan berkurangan atau diarah bercuti tanpa dibayar gaji. OKU yang bukan kakitangan kerajaan. JUMLAH BANTUAN DAN CARA PEMBAYARAN Jumlah bayaran yang akan diberikan adalah sebanyak…