…masalah hutang silalah segera mendapat khidmat nasihat dan merujuk kes kepada Jabatan Insolvensi Malaysia. Jika anda lambat bertindak akan menyebabkan anda diistiharkan muflis. Setiap apa yang berlaku sentiasa ada jalan…