…syarikat anda ada membayar cukai perniagaan. TIPS PEMOHONAN PINJAMAN BANK (KERETA) Kereta yang layak untuk pinjaman Bank adalah kereta yang berusia 10 tahun mengikut tahun pengeluaran/dikilangkan/dibuat dan bukannya tahun pendaftaran….

tahun 2017, syarat-syarat pinjaman peribadi AEON Credit telah dilonggarkan. Jika sebelum ini pemohon perlu berpendapatan minimum RM1,000 sebulan, untuk tahun 2018-17 syarat tersebut dikurangkan kepada RM800. Tempoh maksimum membayar pinjaman

…(a) 2 atau lebih individu layak menuntut potongan bagi sebuah rumah kediaman; dan (b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individu berkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu. Setiap…