…dibayar, pihak LHDN dan kastam boleh melakukan tindakan tersebut atas perintah mahkamah. Untuk pinjaman pelajar yang tidak dibayar, kerajaan boleh melakukan beberapa perkara yang berbeza yang tidak memerlukan penghakiman, termasuk…