skim ini mampu membantu untuk anda memiliki rumah kediaman, bolehlah memohon untuk memiliki rumah melalui skim ini. Keadaan ekonomi dan kewangan yang mencabar pada zaman sekarang kurang mengizinkan ramai pihak…

atau pelabur institusi. Pelabur akan memperoleh 5% keuntungan setahun dan menerima lebih banyak keuntungan apabila harga rumah tersebut naik 5 tahun kemudian. Sekiranya tiada kenaikan harga, pembeli perlu menampung kejatuhan…

kerana kebanyakkan pembeli terpaksa membayar tunggakan bil yang tidak sepatutnya. 3. Luaran Rumah dan sejarah Buat juga tinjauan kawasan luaran keliling rumah. Pastikan kediaman tidak berdekatan dengan kawasan perkuburan, paya…

KERAJAAN Terdapat 7 jenis pinjaman perumahan kerajaan yang dinyatakan di dalam Garis Panduan LPPSA: Jenis 1: membeli rumah atau petak rumah kediaman yang telah siap Jenis 2: membina rumah di…