…: Kebanyakan bank ejen yang diberi kuasa seperti Maybank, BSN, CIMB, AmBank, RHB dan Affin Bank menawarkan pinjaman kepada bumiputera untuk membeli unit ASB. DIMANA ANDA INGIN LAKUKAN PEMBUKAAN, PENAMBAHAN…