…dokumen sokongan sekiranya didapati permohonan agak ‘lemah’ dari segi pendapatan atau komitmen anda yang tinggi. Ini semua adalah pekara asas atau paling utama pihak bank semak dahulu sebelum menyemak data…

dalam perkara ma’ruf mencegah terjadinya keburukan. Sesungguhnya pekerjaan itu bagi kamu adalah sadaqah (zakat)’ (Riwayat Bukhari) Berdasarkan kepada dalil-dalil di atas, semua orang Islam yang berkelayakan dan mencapai syarat-syarat membayar…