…salah satu pilihan utama dalam instrumen pelaburan kerana sifatnya yang berisiko rendah. Tetapi, pelaburan di koperasi hanya boleh disertai oleh penjawat tertentu sahaja mengikut jenis koperasi. Contohnya melabur di koperasi

…internet adalah HARAM. Hal ini adalah kerana perdagangan pertukaran mata wang asing (forex) melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan rollover interest, pensyaratan jual beli dalam pemberian hutang…

…jumlah cukai yang perlu dibayar adalah: RM 4219.3 – RM 830 = RM 3379.3# Medium pembayaran cukai adalah seperti berikut: Perkhidmatan FPX (Financial Process Exchange) melalui ByrHasil Kad kredit/debit melalui