Permohonan Mikro Kredit BSN (PEMERKASA) Pembiayaan RM50,000

Permohonan Mikro Kredit BSN (PEMERKASA) Pembiayaan RM50,000

Posted on 907 views

Permohonan Mikro Kredit BSN.

Usahawan yang berminat kini boleh membuat permohonan Mikro Kredit BSN di bawah Program PEMERKASA.

Antara 20 inisiatif dibawah PEMERKASA adalah kemudahan mikro kredit kepada para usahawan mikro dan juga PKS dengan dana sebanyak RM500 juta.

Anda berminat?

Inginkan maklumat yang lebih lanjut?

Baca artikel kami hari ini Permohonan Mikro Kredit BSN (PEMERKASA) Pembiayaan RM50,000 sebagai rujukan buat usahawan-usahawan yang ingin membuat permohonan.

Apa tunggu lagi?

Apa Itu Skim Mikro Kredit BSN 2021?

Kandungan

Perlaksanaan 20 inisiatif PEMERKASA adalah satu usaha kerajaan untuk membantu rakyat menghadapi situasi Covid-19 yang mencabar.

Salah satu daripada inisiatif tersebut adalah kemudahan mikro kredit kepada para usahawan mikro dan juga PKS melalui BSN yang dikenali sebagai BSN Mikro PEMERKASA.

Dana sebanyak RM300 juta disediakan bagi membantu usahawan mikro dan PKS yang layak dan akan diuruskan oleh pihak BSN.

TEMPOH PINJAMAN 

Untuk makluman anda, tempoh pinjaman BSN Micro ini adalah sehingga 5.5 tahun termasuk  6 bulan pertama moratorium ke atas pembayaran ansuran bulanan yang akan dibayar.

JUMLAH PEMBIAYAAN BSN MICRO PEMERKASA

Permohonan Mikro Kredit BSN (PEMERKASA) Pembiayaan RM50,000

Seperti rajah di atas, jumlah pembiayaan yang ditawarkan menerusi Skim BSN Micro Pemerkasa adalah sehingga RM50,000.

Dan untuk makluman anda, faedah pembiayaan Micro BSN ini telah dikurangkan daripada 3.5% kepada hanya 3.0% setahun.

Jenis sektor perniagaan yang layak untuk memohon BSN Micro Pemerkasa  adalah seperti peruncitan dan pemborongan, pembuatan, dan perkhidmatan.

Permohonan Mikro Kredit BSN (PEMERKASA) Pembiayaan RM50,000

Berikut kami kongsikan syarat kelayakan permohonan, cara permohonan etc untuk rujukan anda:

SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN MIKRO KREDIT BSN

Syarat kelayakan yang perlu dipenuhi sebelum membuat permohonan adalah seperti berikut:

 1. Syarikat perniagaan dimiliki oleh warganegara Malaysia
 2. Pembiayaan ini ditawarkan kepada perusahaan mikro (Milikan Tunggal/Perkongsian/Syarikat Sdn. Bhd) yang di dalam proses pemulihan perniagaan akibat wabak COVID-19.
 3. Syarikat perniagaan mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 4. Perniagaan pemohon telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan.
 5. Pemohon bukan pelanggan sedia ada BSN Micro-i Penjana Tourism Financing (PTF).

CARA PERMOHONAN MIKRO KREDIT BSN 2021

Berikut adalah cara permohonan bagi usahawan yang menepati syarat kelayakan di atas:

 1. Pemohon perlu memuat turun: BORANG PERMOHONAN MICRO BSN 
 2. Lengkapkan semua maklumat yang perlu diisi di dalam borang permohonan dengan lengkap bersama dokumen sokongan (seperti senarai dibawah)
 3. Hantarkan borang permohonan berserta dokumen sokongan yang lengkap ke mana-mana cawangan BSN berdekatan dengan anda.

DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN

 1. Sijil Pendaftaran Syarikat dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)/Lesen Perniagaan dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang sah.
 2. Salinan Kad Pengenalan Pemilik Tunggal/Rakan Kongsi/semua Pengarah/Pemegang Saham/Penjamin (jika berkenaan).
 3. Penyata Akaun Bank untuk 3 bulan terkini.
 4. Lain-lain dokumen sokongan tambahan sekiranya diperlukan oleh pihak bank.

Maklumat Lanjut

Sebarang maklumat lanjut atau pertanyaan mengenai Micro BSN PEMERKASA hubungi pihak BSN di talian 1300-88-1900 atau layari laman web rasmi BSN.

Selamat maju jaya kami ucapkan.

TERIMA KASIH