Permohonan Tabung Pembangunan Usahaniaga Peladang

Permohonan Tabung Pembangunan Usahaniaga Peladang

Posted on 572 views

Permohonan Tabung Pembangunan Usahaniaga Peladang. LPP sediakan satu tabung yang boleh dijadikan sebagai sumber pembiayaan secara pinjaman kepada usahawan peladang bagi bantu tingkatkan kapasiti pengeluaran.

Pakar Wang akan kongsikan maklumat berkenaan Permohonan Tabung Pembangunan Usahaniaga PeladangPanduan ini khas buat anda yang berminat untuk membuat permohonan program ini.

Permohonan Tabung Pembangunan Usahaniaga Peladang

Kandungan

Permohonan Tabung Pembangunan Usahaniaga Peladang

Tabung Pembangunan Usahaniaga Peladang (TPUP)

TPUP bermatlamat menyediakan satu tabung yang boleh dijadikan sebagai sumber pembiayaan secara pinjaman kepada usahawan peladang sedia ada bagi membantu meningkatkan kapasiti pengeluaran dan pendapatan melalui pelaksanaan projek yang g memberikan nilai tambah kepada hasil- hasil pengeluaran pertanian.

Matlamat Tabung Pembangunan Usahaniaga (TPUP)

TPUP bertujuan untuk menyediakan sumber pembiayaan yang mudah secara pinjaman tanpa faedah kepada usahawan peladang untuk meningkatkan tahap pengeluaran,pemprosesan dan perkhimatan dalam bidang pertanian.

Objektif TPUP

 1. Meningkatkan pendapatan 500 usahawan berpendapatan sehingga melebihi RM4,000 sebulan menjelang 2020
 2. Meningkatkan bilangan usahawan peladang yang mampu menghasilkan produk memenuhi tahap piawaian tempatan dan bersedia untuk memasuki pasaran antarabangsa
 3. Meningkatkan dan memantapkan usawahan peladang yang mempunyai jaringan perniagaan dengan PP dan mewujudkan rantaian nilai produk yang dikeluarkan oleh usahawan.

Kaedah Pembiayaan

Kaedah pembiayaan adalah dalam;

 • bentuk pinjaman dengan sejumlah maksima sebanyak RM100,000
 • dengan kos perkhimatan 2.0% daripada nilai pembiayaan.
 • Pembiayaan adalah dalam bentuk matabenda.

Syarat Kelayakan Menyertai TPUP

Berikut adalah syarat kelayakan menyertai TPUP

 • Ahli Pertubuhan Peladang Kawasan(PPK)
 • Mengisi borang pemohonan TPUP dengan lengkap
 • Mempunyai saham minima RM300
 • Mampu menyediakan sebahagian daripada modal projek
 • Sedang mengusahakan projek/projek baru
 • Memenuhi skop projek yang disyaratkan
 • Mematuhi syarat saiz minima projek seperti ditetapkan
 • pinjaman tidak boleh bertindih atau tidak mempunyai baki pinjaman di PPK

Keutamaan Projek

 1. Industri Asas Tani(IAT) seperti Penghasilan produk proses berasakan makanan dan bukan makanan, pertanian serta aktiviti sokongan IAT
 2. Pengeluaran Pertanian seperti Tanaman(sayur-sayuran,buah-buahan), ternakan, dan akuakultur.
 3. Perkhimatan seperti Agropelancongan,kejenteraan ladang dan pengangkutan.

Cara Permohonan Tabung Pembangunan Usahaniaga Peladang (TPUP)

Berikut dikongsikan cara Permohonan TPUP.

Borang Permohonan TPUP

Jika anda layak, anda boleh mengisi borang pemohonan TPUP dengan lengkap

 1. Isi borang di SINI
 2.  Pilih program TABUNG PEMBANGUNAN USAHANIAGA
 3. Isi maklumat diri dengan lengkap.
 4. Tekan ‘submit’

Maklumat Lanjut

Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang TPUP, anda boleh muat turun maklumat yang disediakan Lembaga Pertubuhan Peladang di SINI.

Jika anda menghadapi masalah atau ada apa-apa pertanyaan, anda boleh hubungi:

LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG
Menara LPP, No 20,
Jalan Sultan Salahudin,
50480 Kuala Lumpur,

Kesimpulan 

Program yang ditawarkan kepada peladang amat berguna bagi membantu peladang meningkat hasil mereka supaya mereka boleh menambah hasil pengeluaran seterusnya meningkatkan pendapatan.

Artikel Permohonan Tabung Pembangunan Usahaniaga Peladang yang kami sertakan dalam entri bolehlah digunakan sebagai petunjuk untuk anda untuk memohon.

Pakar Wang mengucapkan selamat maju jaya.