Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan 2017 Untuk e-Filing 2018

Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan 2017 Untuk e-Filing 2018

Posted on 876 views

Berikut adalah 22 senarai pelepasan cukai pendapatan 2017 untuk pengisian borang e-Filing 2018. Sesiapa yang pernah, proses mengisi E-filing pastinya memberi satu pengalaman yang agak sukar dan memakan masa, terutamanya bagi yang pertama kali dikenakan cukai pendapatan. Proses mengisi E-Filing ini memerlukan seseorang untuk ingat kembali setiap nilai Ringgit yang dibelanjakan sepanjang tahun.

Pakar wang membantu anda dengan menyenaraikan 22 senarai pelepasan cukai pendapatan 2017. Setiap perbelanjaan anda yang mempuyai resit boleh diterima untuk pelepasan cukai ini.

Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan 2017 Untuk e-Filing 2018

Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan 2017 Untuk e-Filing 2018

1. Individu dan saudara tanggungan
Amaun : RM 9,000

2. Perbelanjaan rawatan perubatan,keperluan khas dan penjaga ibu bapa ( Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan)

Amaun : RM 5,000

ATAU
Ibu dan Bapa
Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu
Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa

Amaun : RM 3000 (Terhad)

3. Peralatan Sokongan Asas (untuk individu kurang upaya, suami/isteri, anak atau ibubapa yang kurang upaya)

Amaun : RM 6,000 (Terhad)

4. Individu Kurang Upaya

Amaun : RM 6,000

5. Yuran Pendidikan (Sendiri) :
(i) Peringkat selain Sarjana dan Doktor Falsafah – bidang undang-undang, perakaunan,kewangan Islam, teknikal,
vokasional, industri, saintifik atau teknologi;
(ii) Peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah – sebarang bidang atau kursus pengajian

Amaun : 7,000 (Terhad)

6. Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati (individu atau suami/isteri atau anak-anak)

Amaun : RM 6,000 (Terhad)

7. Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak)

Amaun : RM 500 (Terhad)

8. Gaya Hidup :
(i) Pembelian buku, jurnal, majalah, suratkhabar bercetak dan penerbitan (selain bahan bacaan terlarang)
untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak;
(ii) Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak;
(iii) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai
bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium untuk diri sendiri, suami / isteri atau anak;
dan
(iv) Bayaran langganan internet

Amaun : 2,500 (Terhad)

9. Pembelian peralatan penyusuan

Amaun : 1,000 (Terhad)

10. Yuran penghantaran anak ke Pusat Asuhan Kanak-Kanak atau Pra-sekolah

Amaun : 1,000 (Terhad)

11. Tabungan bersih dalam skim SSPN (Jumlah simpanan dalam tahun 2017 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2017)

Amaun : 6,000 (Terhad)

12. Faedah pembelian rumah. Potongan cukai terhad kepada RM10,000 setiap tahun asas bagi 3 tahun taksiran berturut-turut bermula dari tarikh faedah mula dibayar.
Syarat kelayakan:
(i) pemastautin warganegara Malaysia;
(ii) pembelian rumah kediaman terhad kepada satu unit sahaja;
(iii) perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010; dan
(iv) rumah kediaman tersebut tidak disewakan.
Di mana:
(a) 2 atau lebih individu layak menuntut potongan bagi sebuah rumah kediaman; dan
(b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individu berkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu. Setiap individu dibenarkan suatu potongan bagi setiap tahun mengikut formula berikut:
A x B
C
Di mana;
A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun berkenaan;
B = jumlah faedah dibelanjakan oleh individu berkenaan dalam tahun berkenaan;
C = jumlah faedah dibelanjakan oleh kesemua individu

Amaun : 10,000 (Terhad)

13. Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri

Amaun : 4,000 (Terhad)

14. Suami/Isteri kurang upaya

Amaun : 3,500

15. Anak di bawah umur 18 tahun

Amaun : 2,000

16. Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah)

Amaun : 2,000

17. Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
(i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah).
(ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia.
(iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

Amaun : 8,000

18. Anak Kurang upaya

Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan.

Amaun : 6,000

19. Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji

Amaun : 6,000 (Terhad)

20. Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) – berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021.

Amaun : 3,000 (Terhad)

21. Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji

Amaun : 3,000 (Terhad)

22. Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

Amaun : 250 (Terhad)