Permohonan DanaNITA MARA 2021. Pemerkasaan usahawan wanita khusunya untuk terus menyertai aktiviti keusahawan walaupun dalam situasi menghadapi Covid-19, MARA menyediakan satu Skim Perniagaan Khas Untuk Usahawan Wanita iaitu DanaNITA MARA 2021. Usaha ini pastinya dapat memberikan sokongan penuh kepada usahawan wanita yang memerlukan dana untuk mengembangkan perniagaan mereka. Pakarwang prihatin dengan situasi anda dan kami sediakan artikel ini Permohonan DanaNITA […]