Permohonan Mikro Kredit BSN. Usahawan yang berminat kini boleh membuat permohonan Mikro Kredit BSN di bawah Program PEMERKASA. Antara 20 inisiatif dibawah PEMERKASA adalah kemudahan mikro kredit kepada para usahawan mikro dan juga PKS dengan dana sebanyak RM500 juta. Anda berminat? Inginkan maklumat yang lebih lanjut? Baca artikel kami hari ini Permohonan Mikro Kredit BSN (PEMERKASA) Pembiayaan RM50,000 sebagai rujukan […]