Cara Daftar Platform Warongku. Platform pemasaran secara atas talian yang dikenali sebagai ‘Warongku’ dilancarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) melalui SME Corp Malaysia. Platform ‘Warongku’ ini adalah kesinambungan projek e-runner iaitu Warong Rider yang dilaksanakan syarikat ICTSB dengan kerjasama Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia (GPPPKMM) dan disokong SME Corp. Siapa yang akan mendapat manfaat daripada […]