Permohonan Kursus Kemahiran Pertanian. Mereka yang berminat untuk menyertai kursus kemahiran pertanian percuma anda boleh membuat permohonan latihan kemahiran menerusi Program Latihan Kemahiran Pertanian Kebangsaan secara percuma! Untuk makluman anda, Program Latihan Kemahiran Pertanian Kebangsaan (PLKPK) diwujudkan selaras dengan kelulusan Jemaah Menteri pada 24 Julai 2002 bagi meningkatkan pengeluaran pertanian melalui model pembangunan insan mahir di dalam bidang pertanian. Menarik? […]