Cara Tukar Alamat IC. Untuk makluman, cara proses penukaran alamat dalam IC telahpun dikemaskini sejak 2 Mei 2019. Apa sahaja urusan berkenaan penukaran alamat IC perlu disertakan dengan dokumen sokongan bagi mengelakkan penipuan informasi. Bagaimana cara penukaran alamat dalam IC ini? Apakah syarat-syarat untuk anda tukar alamat IC? Berikutan dengan isu di atas, Pakarwang membawakan anda entri Cara Tukar Alamat […]