Tanggungjawab dan Hak Sebagai Peminjam Di Malaysia

Tanggungjawab dan Hak Sebagai Peminjam Di Malaysia Khasnya Peniaga

Posted on 601 views

Bahagianya bila pinjaman perniagaan atau apa-apa pun pinjaman yang di mohon telah lulus. Tapi tahukah hak anda sebagai peminjam di institusi kewangan (bank) di Malaysia? Dalam konten kali ini Pakar Wang akan bongkarkan apa hak anda dan tanggungjawab anda sebagai peminjam. Perkara ini adalah penting bagi semua rakyat Malaysia.

Institusi kewangan mengharapkan anda mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menguruskan perniagaan anda supaya pinjaman anda dapat dibayar balik tepat pada masanya.

proses permohonan pinjaman

TANGGUNGJAWAB ANDA SEBAGAI PEMINJAM

Kandungan

Sebagai seorang peminjam, institusi kewangan mengharapkan anda mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menguruskan perniagaan anda supaya pinjaman anda dapat dibayar balik tepat pada masanya. Pinjaman ini akan tertakluk kepada semakan berkala (contohnya, setahun ataupun setiap pertengahan tahun). Institusi kewangan juga boleh meminta anda mengemukakan kedudukan kewangan atau prestasi perniagaan yang terkini dan lain-lain butiran berkaitan dengan perniagaan anda.

Tanggungjawab anda sebagai peminjam seharusnya merangkumi:

• Mengekalkan pengurusan akaun yang baik:

– Jika anda mempunyai kemudahan overdraf, pastikan anda tidak melampaui had kemudahan tersebut
– Pastikan tiada cek yang dipulangkan akibat dana yang tidak mencukupi
– Pastikan semua kutipan perniagaan dikreditkan ke akaun bank anda (untuk menanam sikap bertanggungjawab atau akauntabiliti yang lebih baik /urus tadbir korporat serta kawalan dan pengurusan aliran tunai)

• Memastikan ansuran bulanan dibayar dalam masa yang ditetapkan:

– Ketepikan dana yang mencukupi untuk membayar ansuran dan komitmen bulanan dalam masa yang ditetapkan
– Elakkan sebarang kelewatan dalam membuat pembayaran dengan memberi masa yang mencukupi untuk menjelaskan pembayaran, iaitu mengeluarkan cek tepat pada masanya.

• Pastikan perniagaan anda diuruskan dengan cekap:

– Pantau dan uruskan aliran tunai, stok, tempoh pembayaran balik penghutang dan pemiutang perdagangan, dan lain-lain.

• Pastikan penggunaan dana ke arah yang betul:

– Gunakan dana semata-mata untuk tujuan perniagaan dan bukan untuk kegunaan peribadi.
– Gunakan dana seperti yang tertera di dalam surat tawaran.
Contohnya:
i. Pinjaman bertempoh untuk pembelian harta benda atau aset tetap.
ii. Overdraf untuk keperluan modal kerja dan bukan untuk pembelian aset tetap.
– Dana digunakan hanya untuk perniagaan yang dimaksudkan dan tidak disalurkan untuk kegunaan syarikat-syarikat berkaitan dan sebagainya.

Kemukakan penyata kewangan tahunan yang telah diaudit.

Maklumkan kepada institusi kewangan jika berlaku sebarang perubahan pada perniagaan, seperti:

– Struktur pengurusan yang terbaru.
– Haluan perniagaan.
– Rancangan masa depan.
– Pengemukaan dokumen-dokumen yang dikehendaki oleh pihak institusi kewangan, seperti laporan kemajuan dan lain-lain.

teknik mengurus pinjaman

HAK ANDA SEBAGAI PEMINJAM

Sebagai peminjam, anda mempunyai hak seperti berikut:

• Hak untuk mendapat akses kepada segala maklumat yang boleh mempengaruhi keputusan pinjaman anda.
• Hak untuk mendapat layanan yang profesional, bersopan, dan tanpa prasangka Hak untuk mendapat maklumat yang tepat mengenai akaun pinjaman anda secara tetap.
• Hak untuk mengambil tindakan undang-undang jika berlaku perlanggaran kontrak.

Hal Berkaitan Hak Sebagai Peminjam

Soalan 1

Jika anda menghadapi masalah untuk membayar balik berdasarkan amaun ansuran sekarang (terkini) tetapi anda mampu membayar ansuran yang lebih rendah. Apa yang perlu anda lakukan?

Jawapan

Anda boleh merujuk kepada institusi kewangan anda dan memohon penstrukturan atau penjadualan semula pinjaman anda. Ia biasanya dilakukan dalam bentuk bayaran bulanan yang lebih rendah dan memanjangkan tempoh bayaran pinjaman.

Walau bagaimanapun, anda mesti memberikan kepada institusi kewangan anda maklumat lengkap mengenai kedudukan kewangan anda untuk membolehkan mereka membuat penilaian.

Soalan 2

Di manakah boleh anda membuat aduan terhadap institusi kewangan anda?

Jawapan

Semua bank perdagangan dan syarikat kewangan telah dikehendaki oleh Bank Negara Malaysia untuk menubuhkan unit aduan di institusi masing-masing. Anda seharusnya cuba menyelesaikan aduan anda dengan institusi kewangan anda terlebih dahulu.

Walau bagaimanapun, sekiranya anda masih tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan, anda boleh merujuk masalah anda kepada Bank Negara Malaysia. Untuk isu-isu berkaitan dengan pinjaman perniagaan oleh kaum Bumiputera, anda juga boleh merujuk kepada ERF Sdn. Bhd. (sebuah badan khas yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia sebagai pusat setempat untuk menangani isu-isu berkaitan pembiayaan Bumiputera).

Soalan 3

Di manakah boleh anda mendapat khidmat nasihat kewangan berhubung dengan perniagaan anda?

Jawapan

Hampir semua bank perdagangan telah menubuhkan Unit Perusahaan Kecil dan Sederhana (IKS) yang menyediakan khidmat nasihat kewangan kepada perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana.

Di samping itu, Bank Negara Malaysia telah menubuhkan Unit Khas IKS untuk membantu perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana yang berdaya maju dengan membekalkan maklumat mengenai berbagai-bagai sumber pembiayaan yang ada, melancarkan proses permohonan pinjaman, menangani masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana untuk mendapat pinjaman daripada institusi-institusi kewangan dan menyediakan khidmat nasihat. Unit tersebut boleh dihubungi di:

Unit Khas IKS
Tingkat 4C
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato’ Onn
50480 Kuala Lumpur

Tinggalkan Balasan

Alamat e-mel anda tidak akan disiarkan. Medan diperlukan ditanda dengan *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.