Teknik keluar dari masalah kewangan
Teknik keluar dari masalah kewangan

Cara Semakan Status Bankrap atau Muflis Secara Online 2018

Posted on 3,362 views

Anda berasa khuatir. Ingin tahu Cara Semakan Status Bankrap atau Muflis Secara Online untuk tahun 2018. Berikutan banyak hutang yang tertangguh dan pernah jadi penjamin kepada mana-mana individu ada baiknya anda semak status Kebankrapan adakah anda benar-benar selamat dari menjadi muflis.

Kebankrapan merujuk kepada satu proses di mana seorang penghutang diisytiharkan muflis melalui perintah Mahkamah. Akta terbaru Kebankrapan atau muflis kini telah berkuatkuasa sejak 6 Oktober 2017. Dibawah merupakan perubahan pada undang-undang muflis di Malaysia yang perlu anda ketahui. Seseorang individu boleh diisytiharkan bankrap jika mempunyai hutang sebanyak RM50,000 atau lebih. Namun, ini bermaksud jika seseorang mempunyai hutang sebanyak tersebut atau lebih sahaja boleh diisytiharkan muflis dengan nama lain bankrap.

Segala harta kepunyaan seorang bankrap terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi (KPI) dan KPI bertanggungjawab untuk mentadbir, menghasilkan dan menjual semua harta tersebut bagi menyelesaikan hutang yang ditanggung oleh si bankrap. Hasil jualan harta akan diagihkan kepada pemiutang yang memfailkan bukti hutang dalam kes kebankrapan.

Cara Semakan Status Bankrap atau Muflis Secara Online

Bagaimana Semakan Status Bankrap/Muflis Secara Online Ini?

Kandungan

Ada 4 cara untuk mengetahui samada anda telah diisytihar sebagai bankrap atau tidak iaitu;-

1. Membuat semakan melalui kaunter carian di Ibu Pejabat Jabatan Insolvensi Malaysia. Caj yang dikenakan ialah sebanyak RM 10.00; atau membuat semakan melalui laman sesawang di www.insolvensi.gov.my atau melalui myeg.com.my. Caj yang dikenakan ialah sebanyak RM 12.00.

2. Cara diatas adalah bagi individu yang tidak menerima NOTIS KEBANKRAPAN dari pihak Insolvensi atas sebab pertukaran alamat kediaman.

3. Membuat Semakan Melalui Rangkaian Interaktif Laman Elektronik Kerajaan >> https://www.rilek.com.my/

4. Muat turun aplikasi MyDI sila ke https://e-insolvensi.mdi.gov.my/ untuk lebih lanjut.

Punca-punca Kebankrapan Terkini 2018

Berdasarkan maklumat dari jabatan Insolvensi yang dibuat sepanjang tahun 2005 sehingga kini, kebanyakan kes Kebankrapan berpunca dan berlaku daripada tunggakkan bayaran kad kredit, pinjaman sewa beli kenderaan, diikuti keberhutangan yang lain, pinjaman peribadi, pinjaman perumahan, pinjaman perniagaan dan lain-lain.

2 Jenis Permohonan Kebankrapan

Seseorang hanya boleh diisytiharkan bankrap oleh PERINTAH MAHKAMAH sama ada melalui:-
– permohonan daripada PEMIUTANG iaitu pihak bank; atau
– permohonan daripada INDIVIDU itu sendiri.

Apakah Tindakan Awal untuk mengelak Menjadi Bankrap atau Muflis?

Apabila seseorang mempunyai tunggakan bayaran selama beberapa bulan, pihak bank akan menghubungi individu tersebut dan meminta agar beliau menghadirkan diri di cawangan yang berkenaan bagi tujuan rundingan. Antara topik yang akan dibincangkan ialah pengurangan kadar bayaran mengikut kemampuan penghutang serta lanjutan tempoh bayaran yang boleh dibuat. Sekiranya kedua-dua belah pihak berjaya mencapai satu persetujuan bagi menyelesaikan permasalahan yang timbul, maka penghutang tidak akan diisytihar bankrap oleh pihak bank tersebut.

Dimaklumkan Bankrap, Apa Prosedur Yang perlu Diikuti?

Apabila seseorang telah dihukum bankrap oleh mahkamah, beliau mesti hadir ke cawangan yang mentadbir kes kebankrapan MdI. Cawangan yang mentadbir kes bankrap biasanya adalah salah satu yang terdekat kepada Mahkamah Tinggi yang mana perintah kebankrapan telah dibuat. Apabila dia menghadirkan diri di cawangan tersebut, beliau akan diperlukan di bawah undang-undang kebankrapan untuk memberikan butir-butir dalam sesi pertanyaan awal, antara lain butiran mengenai nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat kediaman, ahli keluarga dan sebab-sebab kebankrapan. Bankrap juga akan dikehendaki untuk memfailkan Penyata Hal Ehwal yang memerlukan beliau untuk mendedahkan aset dan liabiliti kepada KPI.

Tanggungjawab Bagi Individu Yang Bankrap

Setelah mendapat perintah kebankrapan dan sepanjang tempoh kebankrapan, seorang bankrap mesti memberi kerjasama penuh dengan KPI dalam pentadbiran kebankrapan dan merealisasikan aset beliau. Bankrap perlu menyediakan maklumat mengenai aset dan liabiliti, transaksi kewangan dan perkara lain yang berkaitan.

Tanggungjawab Individu bankrap termasuk:

1. Menghadirkan diri di pejabat KPI secepat mungkin apabila menerima Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman dan lain-lain mesyuarat berikutnya dengan KPI apabila dimaklumkan perkara berkenaan;
2. Menyerahkan semua aset kepada KPI;
3. Mengemukakan Penyata Hal Ehwal yang lengkap;
4. Mengemukakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan setiap enam (6) bulan;
5. Menghadiri semua mesyuarat bersama pemiutang;
6. Membuat sumbangan/bayaran terhadap estet kebankrapan daripada 10% pendapatan peribadi;
7. Dilarang menerima sebarang pemberian wang/kredit sebanyak RM 1,000.00 atau lebih daripada mana-mana pihak tanpa memaklumkan pemiutang status beliau sebagai seorang bankrap;
8. Tidak membuat pembayaran secara terus kepada pemiutang;
9. Memaklumkan kepada KPI atas perubahan nama, alamat, nombor telefon, pendapatan, harta dan maklumat lain yang berkaitan; dan
10. Memberi maklumbalas atas pertanyaan KPI dalam masa yang ditetapkan.

Apa Beza Antara Pembatalan Perintah Kebankrapan dan Pelepasan Perintah Kebankrapan?

Pembatalan merujuk kepada penamatan Perintah Kebankrapan yang telah dibuat terhadap seorang bankrap, seolah-olah beliau tidak pernah dibankrapkan.

Sebaliknya, Pelepasan Perintah Kebankrapan melepaskan anda dari kesemua hutang-hutang yang boleh dibuktikan dalam kebankrapan kecuali hutang kepada Kerajaan, Negeri dan Peguam Negara yang berkaitan dengan bon-bon wang jaminan dan mana-mana hutang boleh dibuktikan yang mana disebabkan oleh penipuan atau pecah amanah.